Cele:

Celem Towarzystwa są działania na rzecz ekologicznego rozwoju cywilizacji, poprzez ochronę środowiska oraz racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych i wytworzonych przez człowieka. Cele te Towarzystwo realizuje w drodze:

  • kształtowania ekologicznych postaw specjalistów i ogółu użytkowników środowiska
  • tworzenia warunków dla podnoszenia rangi specjalistów inżynierii ekologicznej oraz ochrony ich pozycji zawodowej
  • tworzenia i wdrażania sposobów i zasad ochrony oraz użytkowania zasobów, zgodnie z wymogami ekologicznego rozwoju cywilizacji
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa i ogółu specjalistów w zakresie inżynierii ekologicznej