Materiały i publikacje:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Toksyczne Substancje w Środowisku", 2008
Streszczenia do pobrania