Zarząd Oddziału:

  • Prezes - prof. dr hab. inż. Barbara Wiśniowska-Kielian
  • V-ce Prezes - dr hab. Paweł Kaszycki
  • V-ce Prezes - dr inż. Małgorzata Śliwka
  • Skarbnik - dr inż. Jerzy Wieczorek
  • Sekretarz - dr inż. Agnieszka Baran